Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng nệm thắng lợi

 1. Chính sách kiểm hàng
 • Đối tác sẽ nhận bưu phẩm từ Thắng Lợi, kiểm tra hàng hóa về số lượng và niêm phong, lập biên bản bàn giao với Thắng Lợi.
 • Bưu phẩm, bưu kiện được xem là hoàn chỉnh sau khi đối tác đã ký nhận vào sổ giao nhận của Thắng Lợi hoặc biên bản bàn giao sản phẩm.
 • Khi giao hàng, nhân viên giao hàng của đối tác sẽ giám sát quá trình kiểm tra hàng hóa của người nhận mà không phát sinh chi phí.
 • Nếu hàng hóa không khớp với thông tin gói hàng (hóa đơn, phiếu gửi hàng) và lỗi không thuộc về đối tác, đối tác sẽ lập biên bản với tư cách bên làm chứng.
 • Nếu lỗi thuộc về đối tác, đối tác sẽ lập biên bản hàng hóa và chuyển về phòng CSKH để giải quyết.
 1. Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận

chinh-sach-kiem-hang

 • Cam kết giao hàng đúng thời gian đã công bố. Nếu vi phạm lịch trình không do trường hợp bất khả kháng, sẽ bồi thường theo quy định.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ, tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các thông tin liên quan khác, thông qua niêm yết tại nơi giao dịch hoặc thông tin trực tiếp.
 • Hướng dẫn sử dụng và thực hiện đúng các quy định, quy trình khai thác dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quy định và thỏa thuận.
 • Đảm bảo an ninh trong dịch vụ chuyển phát, an toàn và bí mật thông tin theo quy định của pháp luật. Bảo vệ an toàn thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa và mạng chuyển phát; giữ bí mật thông tin người sử dụng dịch vụ; không bóc mở, tráo đổi nội dung trừ khi có quy định pháp luật hoặc thỏa thuận khác.
 • Kiểm tra các chứng từ liên quan đến nguồn gốc bưu phẩm, bưu kiện, hành lý, sổ giao nhận, bảo mật và an toàn bưu phẩm, bưu kiện trong suốt quá trình gửi.
 • Chuyển hoàn bưu phẩm, bưu kiện cho nemcaosuthangloi.vn khi không phát được cho người nhận, thông báo bằng điện thoại để Thắng Lợi cung cấp thêm thông tin hoặc yêu cầu hoàn trả.
 • Cung cấp thông báo thanh toán cước, hóa đơn cước phí sử dụng, bảng kê chi tiết cước phí vận chuyển theo yêu cầu cho nemcaosuthangloi.vn.